Overview

General Recordings
Specific Application Recordings


Sheet 1: General Recordings

a-m A.M.
at at [@]
auth-incorrect הסיסמא שגויה, אנא הקישו סיסמא ולאחר כך הקישו סולמית
auth-thankyou תודה רבה
b b
b_p bravo
both_help press * to toggle pause, press # to enter a new dictation filename
c c
c_p charlie
d d
d_p delta
dash מקף
day-0 יום ראשון
day-1 יום שני
day-2 יום שלישי
day-3 יום רביעי
day-4 יום חמישי
day-5 יום שישי
day-6 יום שבת
dollar דולר
dollars דולרים
dot נקודה
e e
e_p echo
enter_filename Enter a numeric dictation filename followed by # or just # to exit
equals שווה
exclaimation-point סימן קריאה
f f
f_p foxtrot
forhelp הקישו 0 לעזרה
g g
g_p golf
h h
h_p hotel
h-1 אחד
h-10 שניים
h-11 אחד עשר
h-12 שנים עשר
h-13 שלושה עשר
h-14 ארבעה עשר
h-15 חמישה עשר
h-16 שישה עשר
h-17 שבעה עשר
h-18 שמונה עשר
h-19 תשעה עשר
h-2 שניים
h-20 עשרים
h-3 שלושה
h-30 שלושים
h-4 ארבעה
h-5 חמישה
h-6 שישה
h-7 שבעה
h-8 שמונה
h-9 תשעה
hello-world שלום עולם
hours שעות
hundred מאה
i i
i_p india
inithelp הקישו 1 כדי לעבור למצב השמעה
invalid מספר השלוחה שגוי, אנא נסו שנית
j j
j_p juliet
k k
k_p kilo
l l
l_p lima
m m
m_p mike
million מיליון
minus מינוס
minutes דקות
mon-0 ינואר
mon-1 פברואר
mon-10 נובמבר
mon-11 דצמבר
mon-2 מרץ
mon-3 אפריל
mon-4 מאי
mon-5 יוני
mon-6 יולי
mon-7 אוגוסט
mon-8 ספטמבר
mon-9 אוקטובר
n n
n_p נובמבר
niner niner
o o
o_p oscar
oclock o'clock
oh oh
p p
p_p papa
pause השהה
paused מושהה
pbx-invalid מספר השלוחה שגוי, אנא נסו שנית
pbx-invalidpark אין שיחה חונה בשלוחה זו, אנא נסו שנית
pbx-transfer העברה
percent אחוז
play_help הקישו 1 למעבר למצב הקלטה, 2 להשמעה מהירה, 7 לדלג אחורה או 8 לדלג קדימה
playback השמעה
playback_mode מצב השמעה
plus פלוס
p-m P.M.
pound סולמית
q q
q_p quebec
r r
r_p romeo
record הקלט
record_help הקישו 1 למעבר למצב הקלטה או 8 להקלטה מחדש
record_mode מצב הקלטה
s s
s_p sierra
screen-callee-options הקישו 1 כדי לענות לשיחה הנכנסת, 2 כדי להעביר את המתקשר ישירות לתיבה הקולית, 3 כדי להעביר את המשתמש לתפריטי העינוי או, או 4 כדי להעביר את המתקשר לתפריטי אל תתקשרו אלי
seconds שניות
slash לוכסן
space רווח
spy-agent נציג
spy-h323 H.323
spy-iax IAX
spy-iax2 IAX (note: does not say "2")
spy-mgcp MGCP
spy-sip SIP
spy-skinny Skinny
spy-zap Zap
ss-noservice המספר המבוקש אינו קיים, אנא בידקו את המספר ונסו שנית
star כוכבית
t t
t_p tango
thousand אלף
today היום
tomorrow מחר
transfer אנא המתינו שיחתכם מועברת לשלוחה
truncating_audio ההקלטה נמחקה
u u
u_p uniform
v v
v_p victor
w w
w_p whiskey
x x
x_p xray
y y
y_p yankee
yesterday אתמול
z z
z_p zulu
zed zed
a a
a_p alpha

Sheet 2: Specific Application Recordings

privacy-incorrect אנו מצטערים, המספר שהקשתם איננו תקף
privacy-prompt הקישו את מספר הטלפון שלכם, כולל קידומת
privacy-thankyou תודה רבה
privacy-unident היעד שחייגתם אינו מאפשר קבלת שיחות בלתי מזוהות
priv-at ב
priv-callee-options הקישו 1 על מנת לאפשר למתקשר זה לחייג אלכם ישירות כעת וגם בעתיד הקישו 2 כדי להעביר את המתקשר ישירות לתיבה הקולית כעת וגם בעתיד הקישו 3 כדי להעביר את המתקשר לתפריטי עינוי נציגים כעת וגם בעתיד, הקישו 4 כדי להעביר את המתקשר לתפריטי "מתקשר חסום" כעת וגם בעתיד הקישו 5 על מנת לאפשר למתקשר זה לחייג אלכם בעתיד, אך כעת, העבירו אותו לתא הקולי
priv-callfrom יש לך שיחה מ
priv-callpending שיחה ממתינה עבורכם במערכת, ממתקשר בשם:
priv-instruct הקישו 1 על מנת לקבל את השיחה הקישו 2 כדי לדחות את השיחה הקישו 3 כדי לאפשר קבלת שיחות ממתקשר זה מעתה והלאה הקישו 4 כדי לחסום קבלת שיחות ממתקשר זה מעתה והלאה הקישו 5 כדי לחסום שיחות ממתקשר זה וכמו כן, לבקש מהמתקשר להוסיף אתכם לרשימת המספרים האסורים לחיוג.
priv-introsaved תודה רבה, אנא המתינו בזמן שהמערכת מנסה לקשר אתכם ליעד
priv-recordintro בהישמע הצפצוף, אימרו את שימכם
priv-sayname בהישמע הצפצוף, אימרו את שימכם או את שם האירגון אותו אתם מייצגים
priv-trying אנא המתינו בזמן שהמערכת מנסה לקשר אתכם ליעד
queue-callswaiting ממתינים לשוחח עם נציג שרות
queue-holdtime זמן ההמתנה המשוער הוא
queue-less-than קצר מ
queue-minutes דקות
queue-periodic-announce כל העמדות תפוסות, אנא המתינו ושיחתכם תענה על ידי הנציג הבא שיתפנה
queue-reporthold זמן ההמתנה
queue-seconds שניות
queue-thankyou תודה על סבלנותכם
queue-thereare מיקומכם בתור כעת
queue-youarenext שיחתכם היא הראשונה בתור כעת ותענה בהקדם על ידי הנציג הבא שיתפנה
vm-advopts הקישו 3 לאפשרויות נוספות
vm-and ו
vm-calldiffnum הקישו 2 למספר אחר
vm-changeto לאיזו תיקיה לעבור?
vm-Cust1 תיקיה מספר 5
vm-Cust2 תיקיה מספר 6
vm-Cust3 תיקיה מספר 7
vm-Cust4 תיקיה מספר 8
vm-Cust5 תיקיה מספר 9
vm-delete למחיקה הקישו 7
vm-deleted ההודעה נמחקה
vm-dialout שיחתכם מועברת, אנא המתינו
vm-enter-num-to-call אנא הקישו את המספר שברצונכם לחייג
vm-extension שלוחה
vm-Family משפחת
vm-first ראשונה
vm-for ל
vm-forward הקישו 1 לחיוג שלוחה, 2 לשימוש בשרותי מדריך
vm-forwardoptions הקש 1 כדי להוסיף תג קולי להודעה, או 2 כדי להעבירה ללא שינוי
vm-Friends חברים
vm-from מ
vm-from-extension הודעה משלוחה מספר
vm-from-phonenumber הודעה מטלפון מספר
vm-goodbye שלום ולהתראות
vm-helpexit הקישו כוכבית לקבלת עזרה או סולמית לסיום
vm-INBOX הודעות חדשות
vm-INBOX1 הודעה חדשה אחת
vm-incorrect כניסה שגויה למערכת
vm-incorrect-mailbox כניסה שגויה למערכת. תיבה מספר?
vm-instructions לעיון בהודעות הקוליות הקישו 1, בכל שלב תוכלו לצאת מהתיבה הקולית על ידי הקשה על מקש הסולמית.
vm-intro אנא השאירו הודעה אחרי הצפצוף, לסיום נתקו או הקישו סולמית.
vm-isonphone תפוסה
vm-isunavail אינה עונה
vm-last אחרונה
vm-leavemsg הקישו 5 להשארת הודעה לשלוחה
vm-login ברוכים הבאים לקומידיין מייל, אנא הקישו מספר תיבה
vm-mailboxfull אנו מצטערים, אך התיבה הקולית מלאה, אין אפשרות להשאיר הודעות נופסות
vm-message הודעה
vm-messages הודעות
vm-minutes דקות
vm-mismatch אין התאמה בין הסיסמאות שהקשתם, אנא נסו שוב
vm-msginstruct להודעה הבאה הקישו 6, כדי להאזין שוב להודעה הנוכחית הקישו 5, להודעה הקודמת הקישו 4, כדי למחוק או לבטל את מחיקת ההודעה הנוכחית הקישו 0, ליציאה מהתיבה הקולית הקישו סולמית.
vm-msgsaved הודעתכם נשמרה
vm-newpassword אנא הקישו סיסמא חדשה ואחר כך סולמית
vm-newuser ברוכים הבאים לקומידיין מייל, תחילה נלווה אתכם בהפעלה ראשונית של הדואר הקולי
vm-next הקישו 6 להאזנה להודעה הבאה
vm-no לא
vm-nobodyavail אין מענה מהשלוחה המבוקשת
vm-nobox אין אפשרות להשיב להודעה כיוון שלשולח אין תיבה קולית במערכת
vm-nomore אין יותר הודעות
vm-nonumber שולח ההודעה אינו מזוהה
vm-num-i-have המספר הוא
vm-Old הודעות ישנות
vm-Old1 הודעה ישנה אחת
vm-onefor הקישו 1
vm-options הקישו 1 להקלטת ההודעה באין מענה, 2 להקלטת הודעה שתושמע כשהשלוחה תפוסה, 3 להקלטת שימכם, 4 להלקטת הודעה זמנית, 5 לשינוי סיסמא או הקישו כוכבית לחזרה לתפריט הראשי
vm-opts הקישו 2 לשינוי תיקיה, 3 לאפשרויות מתקדמות או 0 לניהול התיבה הקולית
vm-passchanged הסיסמא שונתה בהצלחה
vm-password סיסמא
vm-press הקישו
vm-prev הקישו 4 להודעה הקודמת
vm-reachoper הקישו 0 למרכזיה
vm-rec-busy בהישמע הצפצוף הקליטו את ההודעה שתושמע כשהשלוחה תפוסה, לסיום הקישו סולמית
vm-received התקבלה
vm-rec-name בהישמע הצפצוף אימרו את שמכם, ולאחר מכן הקישו סולמית
vm-rec-temp אחרי הצפצוף הקליטו את ההודעה הזמנית שלכם, לסיום הקישו סולמית
vm-rec-unv אחרי הצפצוף הקליטו את ההודעה שתושמע באין מענה, לסיום הקישו סולמית
vm-reenterpassword אנא הקישו את הסיסמא שנית, ואחר כך הקישו סולמית
vm-repeat הקישו 5 להשמעת ההודעה שנית
vm-review הקישו 1 לשמירת ההודעה, 2 להאזנה להודעה להקלטה מחדש הקישו 3
vm-saved נשמרה
vm-savedto נשמרה ב
vm-savefolder לאיזו תיקיה לשמור את ההודעה?
vm-savemessage או 9 לשמירת ההודעה
vm-saveoper לשמירת ההודעה הקישו 1 אחרת נא להמתין
vm-sorry הקשתכם לא נקלטה
vm-star-cancel הקישו כוכבית לביטול
vm-starmain הקישו כוכבית לחזרה לתפריט הראשי
vm-tempgreeting הקישו 1 להקלטת ההודעה הזמנית
vm-tempgreeting2 הקישו 1 להקלטת ההודעה הזמנית או 2 למחיקתה
vm-tempremoved ההודעה הזמנית נמחקה
vm-then-pound אחר הקישו סולמית
vm-theperson שלוחה מספר
vm-tocallback לחיוג לשולח הקישו 2
vm-tocallnum לחיוג לשולח הקישו 1
vm-tocancel או סולמית לביטול
vm-tocancelmsg הקישו כוכבית לביטול ההודעה
vm-toenternumber להקשת מספר לחיוג הקישו 1
vm-toforward הקישו 8 להעברת ההודעה לתיבה אחרת
vm-tohearenv הקישו 3 להאזנה לפרטי ההודעה
vm-tomakecall הקישו 4 לביצוע שיחה יוצאת
vm-tooshort הודעתכם קצרה מדי
vm-toreply הקישו 1 לשליחת מענה
vm-torerecord להקלטה חוזרת הקישו 3
vm-undelete לשיחזור ההודעה הקישו 7
vm-undeleted ההודעה שוחזרה
vm-unknown-caller ממספר לא מזוהה
vm-whichbox להשארת הודעה אנא הקישו מספר תיבה קולית
vm-Work עבודה
vm-youhave יש לכם
conf-adminmenu הקישו 1 להשתקה או ביטול השתקה, 2 לנעילה או פתיחה של חדר הועידה למשתתפים חדשים, 3 להוצאת המשתתף האחרון שנכנס לחדר הועידה, 4 או 6 בהתאמה על מנת להנמיך או להגביר את חדר הועידה, 7 או 9 בהתאמה כדי להגביר או להנמיך את קולכם. הקישו 8 לחזרה לחדר הועידה
conf-enteringno הנכם מצטרפים כעת לחדר ועידה מספר
conf-errormenu הבחירה שגויה
conf-getchannel אנא הקישו את מספר המשתתף ולאחריו סולמית
conf-getconfno אנא הקישו את מספר חדר הועידה ולאחריו סולמית
conf-getpin אנא הקישו את קוד חדר הועידה ולאחריו סולמית
conf-hasjoin כעת בחדר הועידה
conf-hasleft עזב את חדר הועידה
conf-invalid מספר חדר הועידה שהקשתם אינו תקף, אנא נסו שנית
conf-invalidpin הקוד הסודי שהקשתם אינו תקף
conf-kicked הוצאתם מחדר הועידה
conf-leaderhasleft מנהל חדר הועידה עזב
conf-locked חדר הועידה נעול.
conf-lockednow חדר הועידה נעול כעת.
conf-muted הינך מושתק
conf-noempty אין חדרי ועידה זמינים כעת.
conf-onlyone יש משתמש נוסף בחדר הועידה
conf-onlyperson הינך המשתמש היחיד בחדר הועידה
conf-otherinparty משתמשים נוספים בחדר הועידה
conf-placeintoconf תצורפו כעת לחדר הועידה
conf-thereare יש כעת
conf-unlockednow חדר הועידה פתוח כעת
conf-unmuted ההשתקה בוטלה
conf-usermenu הקישו 1 להשתקה או ביטול השתקה, 4 או 6 בהתאמה על מנת להנמיך או להגביר את חדר הועידה, 7 או 9 בהתאמה כדי להגביר או להנמיך את קולכם. הקישו 8 לחזרה לחדר הועידה
conf-userswilljoin המשתמשים יצטרפו לחדר הועידה
conf-userwilljoin המשתמש יצטרף לחדר הועידה
conf-waitforleader שיחת הועידה תתחיל כאשר מנהל חדר הועידה יצטרף
agent-alreadyon מספר נציג זה כבר מחובר למערכת. אנא הקישו מספר נציג ולאחריו סולמית
agent-incorrect כניסה שגויה למערכת, אנא הקישו מספר נציג ולאחריו הקישו סולמית
agent-loggedoff הינך מנותק מהמערכת
agent-loginok הינך מחובר למערכת
agent-newlocation אנא הקש מספר שלוחה חדש ולאחריו הקש סולמית
agent-pass אנא הקישו סיסמא אישית ואחר כך הקישו סולמית
agent-user חיבור נציג למערכת, אנא הקישו מספר נציג ולאחריו הקישו סולמית
demo-abouttotry אנו עומדים לבצע קישור איי.פי. בפרוטוקל איקס לשרת הדגמה בחברת דיג'יום. על מנת שהדגמה זו תעבוד, על המרכזיה שלך להיות מחוברת לאינטרנט. אנא המתן בזמן שאנו מבצעים את הקישור
demo-congrats ברכותינו, הצלחתם להתקין ולהפעיל את אסטריסק, מרכזת הקוד הפתוח. כחלק מההתקנה, התקנו הקלטות וקבצע הדגמה שיעזרו לכם בהפעלה הראשונית. כמו כל מרכזיה, גם הדגמה זו ניתנת לניווט בעזרת מקשי הטלפון שלכם. אם הנכם משתמשים במישק קונסול ולא בטלפון ייעודי, תוכלו להשתמש בפוקודות DIAL, ANSWER ו-HANGUP, כדי לדמות את פעולות הטלפון הסטנדרטיות.
demo-echodone בדיקת ההדהוד הסתיימה בהצלחה.
demo-echotest הינכם עומדים לבצע בדיקת הדהודים. בבדיקה זו תקבלו הרגשה של השיהוי בין הטלפון שלכם לבין המערכת המותקנת. בזמן הבדיקה, כל צליל שיאמר לתוך השפופרת יושמע לכם מיידית. באפשרותכם לסיים את הבדיקה על ידי הקשה על סולמית, או ניתוק השיחה.
demo-enterkeywords אנא הקישו מילת מפתח אחת או יותר, מופרדות על ידי כוכבית, ולאחר כך הקישו סולמית
demo-instruct אם ברצונכם לקבל מידע נוסף, הקישו 2 כעת. לביצוע בדיקת טלפוניה מעל תשתיות איי פי, אנא הקישו 500.על מנת שהבדיקה תצליח, שרת האסטריסק שלכם צריך להיות בעל גישה לרשת האינטרנט הציבורית. על מנת לבצע בדיקת הדהודים, הקישו 600. מידע נוסף על השלוחות המקונפגות ואפשרויות החיוג תמצאו בקבצי הקונפיגרציה המצורפים לתוכנה. לסיום, הקישו סולמית.
demo-moreinfo אסטרסיק הינה מרכזית טלפוניה היברידות בעלת יכולות מיתוג ו-IVR מלאות. לפרטים נוספים על המערכת, אנא בקרו באתר האינטרנט www.asterisk.org.il
demo-nogo אנו מצטערים, אך לא הצלחנו ליצור קשר לשרת ההדגמה בחברת דיג'יום. מידע נוסף לפתרון הבעיה ייתכן ויימצא בקונסול ההפעלה שלכם.
demo-nomatch אנו מצטערים, אך איננו מוצאים שום הקשר למילות המפתח שהוקשו.
demo-thanks תודה רבה שהשתמתם באסטריסק, מרכזת הקוד הפתוח - תודה ולהתראות
dir-instr אם זהו האדם אותו אתם מחפשים הקישו אחת, אחרת הקישו כוכבית
dir-intro ברוכים הבאים למדריך. אנא הקישו את שלוש האותיות הראשונות באנגלית של האדם אותו אתם מחפשים בעזרת חיוג הצלילים של הטלפון. השתמשו במקש מספר 7 עבור האות Q ומקש מספר 9 עבור האות Z
dir-intro-fn ברוכים הבאים למדריך. אנא הקישו את שלוש האותיות הראשונות באנגלית של האדם אותו אתם מחפשים בעזרת חיוג הצלילים של הטלפון. השתמשו במקש מספר 7 עבור האות Q ומקש מספר 9 עבור האות Z
dir-nomatch המערכת לא זיהתה התאמה בין הנתונים שהוקשו לשמות השמורים במערכת
dir-nomore אין יותר רשומות מתאימות לחיפוש זה
0 אפס
100 מאה
100k מאה אלף
10 עשר
10k עשרת אלפים
10m עשרה מיליון
11 אחת עשרה
11m אחד עשר
12 שתיים עשרה
12m שנים עשר
13 שלוש עשרה
13m שלושה עשר
14 ארבע עשרה
14m ארבעה עשר
15 חמש עשרה
15m חמישה עשר
16 שש עשרה
16m שישה עשר
17 שבע עשרה
17m שבעה עשר
18 שמונה עשרה
18m שמונה עשרה
19 תשע עשרה
19m תשעה עשר
1 אחת
1k אלף
1m אחד
200 מאתיים
200k מאתיים אלף
20 עשרים
2 שתיים
2k אלפיים
2m שניים
300 שלוש מאות
300k שלוש מאוד אלף
30 שלושים
3 שלוש
3k שלושת אלפים
3m שלושה
400 ארבע מאות
400k ארבע מאוד אלף
40 ארבעים
4 ארבע
4k ארבעת אלפים
4m ארבעה
500 חמש מאות
500k חמש מאות אלף
50 חמישים
5 חמש
5k חמשת אלפים
5m חמישה
600 שש מאות
600k שש מאות אלף
60 שישים
6 שש
6k ששת אלפים
6m שישה
700 שבע מאות
700k שבע מאות אלף
70 שבעים
7 שבע
7k שבעת אלפים
7m שבעה
800 שמונה מאות
800k שמונה מאות אלף
80 שמונים
8 שמונה (נקבה)
8k שמונת אלפים
8m שמונה (זכר)
900 תשע מאות
900k תשע מאות אלף
90 תשעים
9 תשע
9k תשעת אלפים
9m תשעה
And ו
at ב
day-0 יום ראשון
day-1 יום שני
day-2 יום שלישי
day-3 יום רביעי
day-4 יום חמישי
day-5 יום שישי
day-6 יום שבת
f-01 אחת
f-02 שתיים
f-03 שלוש
f-04 ארבע
f-05 חמש
f-06 שש
f-07 שבע
f-08 שמונה
f-09 תשע
f-10 עשר
f-11 אחת עשרה
f-12 שתים עשרה
f-13 שלוש עשרה
f-14 ארבע עשרה
f-15 חמש עשרה
f-16 שש עשרה
f-17 שבע עשרה
f-18 שמונה עשרה
f-19 תשע עשרה
h-10 עשרה
h-11 אחד עשר
h-12 שתים עשר
h-13 שלושה עשר
h-14 ארבעה עשר
h-15 חמישה עשר
h-16 שישה עשר
h-17 שבעה עשר
h-18 שמונה עשר
h-19 תשעה עשר
h-1 אחד
h-20 עשרים
h-2 שניים
h-30 שלושים
h-3 שלושה
h-4 ארבעה
h-5 חמישה
h-6 שישה
h-7 שבעה
h-8 שמונה
h-9 תשעה
hundred מאה
m-01 אחד
m-02 שניים
m-03 שלושה
m-04 ארבעה
m-05 חמישה
m-06 שישה
m-07 שבעה
m-08 שמונה
m-09 תשעה
m-10 עשרה
m-11 אחד עשר
m-12 שניים עשר
m-13 שלושה עשר
m-14 ארבעה עשר
m-15 חמישה עשר
m-16 שישה עשר
m-17 שבעה עשר
m-18 שמונה עשר
m-19 תשעה עשר
million מיליון
minus מינוס
mon-0 ינואר
mon-10 נובמבר
mon-11 דצמבר
mon-1 פברואר
mon-2 מרץ
mon-3 אפריל
mon-4 מאי
mon-5 יוני
mon-6 יולי
mon-7 אוגוסט
mon-8 ספטמבר
mon-9 אוקטובר
shtei שתי
thousand אלף
twomillion שני מיליון
uu או
ve וו
yesterday אתמול